Spreekuur

In de hedendaagse praktijk zijn er steeds meer praktijkmedewerkers met hun eigen expertise en spreekuur, die allemaal onder het wakend oog van de huisarts werken. Zo vormen we een sterk team om samen met u over uw gezondheid te waken.

De huisartsen hebben spreekuur ’s ochtends van 08.10 tot 12.00 uur. ’s Middags is het spreekuur van 14.30 tot 17.00 uur.

De consulttijd is 10 minuten. Deze tijd is bedoeld voor het bespreken van één klacht. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken of denkt meer tijd nodig te hebben voor uw afspraak, kunt u dat kenbaar maken bij de assistente.

De POH GGZ, Marianne, heeft spreekuur op dinsdagen. Een intakegesprek duurt 45 minuten. Voor vervolggesprekken wordt een half uur uitgetrokken. Op donderdagmiddag heeft ze telefonisch spreekuur. U kunt via de assistente zonder verwijzing een afspraak bij haar maken.

Ons SOH (spreekuur ondersteuner huisarts) spreekuur wordt uitgevoerd door Kaïya.

Bloedprikken is bij de assistentes op afspraak tussen 8.00 en 10.00 uur. Ook andere verrichtingen bij hen zijn op afspraak.

Verhinderd? Laat het weten! Indien u niet verschijnt op uw afspraak kan dit consult toch in rekening worden gebracht. U dient zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden. Anders dan de normale consulten wordt dit door de zorgverzekeraar niet vergoed.