Gedragscode

Goede zorg, dat doen we samen!

We hebben gedragsregels opgesteld om aan te geven hoe we met elkaar omgaan en hoe we met elkaar een prettige en veilige omgeving scheppen. Met het aanwezig zijn in de praktijk gaat u akkoord met onderstaande gedragsregels:

  • We respecteren elkaar
  • We veroorzaken geen overlast voor anderen
  • Bedreigingen in welke vorm dan ook zijn niet aanvaardbaar
  • Discriminatie is niet aan de orde
  • Bij onregelmatigheden doen we altijd aangifte bij de politie!