Home

Welkom bij Huisartsenpraktijk Coene-Heetkamp

Sinds 1 januari 2021 heeft de praktijk een nieuwe naam, namelijk Huisartsenpraktijk Coene-Heetkamp. Mevrouw Coene en mevrouw Heetkamp zijn samen de uitdaging aangegaan om de praktijk te voeren. Voor de patiënten zal er niets veranderen. De huisartsen blijven gezamenlijk dezelfde zorg bieden.

Heeft u vragen of klachten? Kijk dan eerst op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie en tips!

De mens bezit een grote eigen genezingskracht en veel klachten verdwijnen vanzelf. Direct ingrijpen in dit natuurlijk beloop is meestal niet nodig of zelfs schadelijk. Vergroot je zelfredzaamheid en zelfzorg!

Vakantie

De praktijk zal van maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus 2022 gesloten zijn wegens vakantie. Huisartsenpraktijk Diederen zal voor ons waarnemen. Van maandag 15 augustus t/m vrijdag 2 september 2022 zullen wij waarnemen voor Huisartsenpraktijk Diederen. Tijdens de waarneming zal het in beide praktijken drukker zijn. Wij willen u vragen om daar rekening mee te houden.         

Inschrijven

Momenteel nemen we geen nieuwe patiënten meer aan. Geboortes en gezinshereniging is hierop een uitzondering.

Toestemming uitwisseling medische gegevens (LSP)

Wij zijn bekend met uw medische gegevens en kunnen u daarom goed en veilig behandelen. Moet u naar de huisartsenpost of naar een andere arts? Dan kunnen zij uw medische gegevens alléén inzien als u daarvoor toestemming heeft gegeven en alléén als het nodig is om u goed en veilig te kunnen behandelen.

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan een andere arts of apotheek uw medische gegevens bekijken (nadat u toestemming heeft gegeven) met een beveiligde pas en wachtwoord. Het is belangrijk dat u uw toestemming (ja of nee) regelt. U kunt uw toestemming regelen door op onderstaand logo te klikken: