Home

Welkom bij Huisartsenpraktijk Coene-Heetkamp

Sinds 1 januari 2021 heeft de praktijk een nieuwe naam, namelijk Huisartsenpraktijk Coene-Heetkamp. Mevrouw Coene en mevrouw Heetkamp zijn samen de uitdaging aangegaan om de praktijk te voeren. Voor de patiënten zal er niets veranderen. De huisartsen blijven gezamenlijk dezelfde zorg bieden.

Heeft u vragen of klachten? Kijk dan eerst op www.thuisarts.nl voor betrouwbare informatie en tips!

De mens bezit een grote eigen genezingskracht en veel klachten verdwijnen vanzelf. Direct ingrijpen in dit natuurlijk beloop is meestal niet nodig of zelfs schadelijk. Vergroot je zelfredzaamheid en zelfzorg!

Vakantie

Onze praktijk is wegens vakantie gesloten van maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023. Er wordt waargenomen door Huisartsenpraktijk Diederen. Tijdens de waarneming zal het bij Huisartsenpraktijk Diederen drukker zijn. Wij willen u vragen om daar rekening mee te houden.

Inschrijven

De praktijk is op dit moment gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Geboortes en gezinshereniging zijn een uitzondering hierop.

Toestemming uitwisseling medische gegevens (LSP)

Wij zijn bekend met uw medische gegevens en kunnen u daarom goed en veilig behandelen. Moet u naar de huisartsenpost of naar een andere arts? Dan kunnen zij uw medische gegevens alléén inzien als u daarvoor toestemming heeft gegeven en alléén als het nodig is om u goed en veilig te kunnen behandelen.

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan een andere arts of apotheek uw medische gegevens bekijken (nadat u toestemming heeft gegeven) met een beveiligde pas en wachtwoord. Het is belangrijk dat u uw toestemming (ja of nee) regelt. U kunt uw toestemming regelen door op onderstaand logo te klikken: