Openingstijden en waarneming

De huisartsenpraktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u bellen met onze assistentes voor het maken/annuleren van een afspraak, adviezen en uitslagen van onderzoeken.

Tussen 12.00 en 14.00 uur is onze praktijk gesloten in verband met administratieve taken en staat het antwoordapparaat aan.

Vrijdagmiddag en vakantiewaarneming

Op vrijdagmiddag is de huisartsenpraktijk gesloten. Voor dringende zorg kunt u dan terecht bij huisartsenpraktijk Diederen (voormalig huisartsenpraktijk Van de Ven). Website: www.huisartsenpraktijkdiederen.nl

Alléén indien u gebruik maakt van de onderlinge waarneming met huisartsenpraktijk Diederen is het noodzakelijk dat de waarnemend huisarts uw dossier bij uw huisarts inziet en verwerkt. In dit dossier staat informatie die van belang is voor uw medische behandeling. De waarnemend huisarts van de praktijk legt vast wat uw klachten zijn en welke behandeling en eventuele medicatie voorgeschreven zijn.

Hiermee wordt gewaarborgd dat uw eigen huisarts op de hoogte is van uw behandeling door de waarnemende praktijk. De gegevens van u kunnen in geval van onderlinge waarneming uitgewisseld worden, echter alleen op het moment dat u gebruik maakt van onze zorg.

NB: in de waarneming kunnen ook medewerkers van de waarnemend huisarts werkzaamheden uitvoeren waarvoor uw dossier moet worden ingezien. Uw consult wordt in uw dossier verwerkt door de (medewerkers) van de waarnemend huisarts (bijv. herhaalrecepten etc.).

Avond-, nacht en weekendwaarneming

In de avond, nacht en weekenden (inclusief feestdagen) wordt de dienst voor spoedgevallen waargenomen door de centrale huisartsenpost in Roermond. Contactgegevens:

Nassaustraat 79
6043 EB Roermond

0475-771 771

Vakantie
De praktijk is gesloten van maandag 6 mei 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024. Praktijkhervatting op maandag 13 mei 2024.

Tijdens onze vakantie wordt er waargenomen door:
Huisartsenpraktijk Diederen
Daalakkerstraat 24
6085 BP Horn
Telefoonnummer: 0475-581 345
www.huisartsenpraktijkdiederen.nl

In de avond, nacht en weekenden kunt u terecht bij de centrale huisartsenpost in Roermond.

OPGELET: Tijdens de vakantie van onze collega’s van Huisartsenpraktijk Diederen is het bij ons extra druk, en andersom ook. We danken u alvast voor uw begrip hiervoor.