Huisartsen

“de enige genezing is de genezing door vertrouwen”  -Miller

Naast het reguliere huisartsenspreekuur kunt u bij onze huisartsen, Sarah Coene en Anouk Heetkamp,  terecht voor reizigersadvisering, het plaatsen van spiraaltjes, kleine ingrepen en rijbewijskeuringen. Wij doen geen andere keuringen. Hiervoor kunt u eventueel terecht bij Meditel in Roermond.

De consulttijd is 10 minuten. Dit is bedoeld voor één persoon met één klacht. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken of denkt voor een afspraak meer tijd nodig te hebben, kunt u dat bij de assistente kenbaar maken.

Onze praktijk is een opleidingspraktijk in samenwerking met Maastricht University. We hebben regelmatig co-assistenten (laatstejaars geneeskunde) die bij ons werkzaam zijn gedurende 8 weken. Co-assistenten kunnen aanwezig zijn tijdens uw consult met de huisarts of zelf het consult doen onder supervisie van de huisarts. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit melden bij de assistente. Anders alvast dank voor uw samenwerking in het opleiden van de volgende generatie artsen!