Nuttige links & downloads

Dit is een zeer betrouwbare informatieve website. Er is veel informatie te vinden over diverse ziektebeelden. Het is de moeite waard om eens te bekijken.

Dit is een handig boekje voor ouders die twijfelen of ze met hun kind naar de huisarts moeten of niet en zo niet wat en wanneer ze iets moeten doen.

Handige website/app die u advies geeft, op basis van vragen krijgt u binnen een minuut het advies of u wel of niet naar de dokter moet.

Informatie diëtiste die een dagdeel werkzaam is binnen onze huisartsenpraktijk.

Het is belangrijk om uw toestemming (ja of nee) voor het uitwisselen van medische gegevens te regelen.

Dit is het ziekenhuis waar de huisartsenpraktijk het meest mee samenwerkt.

Informatie huisartsenpost/spoedpost Roermond.

Bevolkingsonderzoek Zuid is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker organiseert in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing. Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Heeft u klachten? Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

Algemene informatie reizigersadvies van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering.

Op deze website van het RIVM vindt u alle informatie over het Rijksvaccinatieprogramma.

In het Donorregister vult u uw keuze in over donatie van uw organen en weefsels na uw overlijden. 

Informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland en algemene informatie over alles wat met de gezondheidszorg te maken heeft.