Praktijkondersteuner

“Wie durft te verdwalen vindt nieuwe wegen”  – Erasmus

In onze praktijk werken Mieke van Cruchten-Schmits en Britt Maessen-Hartsuiker als praktijkondersteuners somatiek (POH-S). Zij hebben eigen spreekuren waar zij diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD opvolgen en behandelen. Verder doen zij huisbezoeken in het kader van chronische ziektes, ouderenzorg en palliatieve zorg. Dit alles in nauw overleg met de huisartsen.

Als POH Ouderenzorg zijn ze gespecialiseerd in de problematiek van deze oudere patiëntengroep. Ze houden zich bezig met de fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid. Hierbij kun je denken aan (beginnende) dementie, eenzaamheid of fysieke ongemakken door ouderdom. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH Ouderenzorg heeft een centrale rol, is een case manager. Als POH Palliatieve zorg begeleiden ze samen met de huisarts patiënten die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis in de laatste fase van hun leven. We proberen die laatste levensfase voor thuis zo goed mogelijk zorg te regelen, bepreken alle zorgen die een palliatieve of terminale fase met zich mee brengen, tot aan het einde toe. We zijn erg blij dat we dit stuk van zorg, dat zo intens,  mooi maar ook verdrietig is, samen te kunnen bieden aan onze patiënten. De lijnen met thuiszorg en andere hulpverleners zijn erg kort, waardoor er een optimale samenwerking is.  

Marianne van der Vegt is onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), zij werkt gedetacheerd vanuit MetGGZ. Zij heeft op dinsdag een eigen spreekuur voor mensen die psychische en/of sociale ondersteuning kunnen gebruiken. Donderdag middag is zij telefonisch bereikbaar.

Sinds de zomer van 2018 hebben we ook een praktijkmanager, Denise Derks, die ons ondersteunt in de organisatie en administratie van de huisartsenpraktijk.