Nieuws

Griep- en pneumokokkenvaccinatie

Op vrijdag 18 november 2022 zullen de griep- en pneumokokkenvaccinaties gezet worden. U ontvangt begin november uw uitnodiging met daarin het tijdsblok waarbinnen u uw prik kunt komen halen. Wij verzoeken u om u aan de genoemde tijd te houden in verband met de toenemende covid-19 besmettingen.

Personeel

In september krijgen we weer voor 8 weken een co-assistente Adriënne Hanssen. Ze komt van de Universiteit Maastricht. We heten haar van harte welkom en vertrouwen op jullie om ons bij te staan in haar opleiding!

Geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk

We willen graag de zorg blijven bieden die u van ons gewent bent. Daarom hebben we besloten voorlopig geen nieuwe patiënten aan te nemen. De uitzondering hierop is geboortes bij gezinnen die reeds bij ons ingeschreven staan of gezinshereniging. We hopen op u begrip.

Welzijn: Start Welzijn op Recept: Positieve kijk op gezondheid

Huisartsen zien regelmatig patiënten die klachten hebben waar niet enkel een medische oorzaak onder ligt. De klachten worden dan mede veroorzaakt door problemen in het leven van alledag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, relatiespanningen, financiële zorgen, een zieke partner of eenzaamheid. Deze problemen kunnen voor lichamelijke klachten zorgen zoals vermoeidheid of hoofdpijn maar ook voor somberheid, stress of angstklachten. In deze gevallen is het meestal niet nodig om medicijnen te slikken of een verwijzing te krijgen naar psychologische zorg. Vaak kan iemand beter geholpen worden in het zogenoemde ‘sociale domein’.

Daarom zijn wij sinds april 2022 een pilot in samenwerking met Synthese (Welzijn), het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin, gemeente Leudal, CZ en Meditta begonnen. Wanneer patiënten zich melden bij de huisarts met klachten die mogelijk mede veroorzaakt worden door onderliggende zorgen of spanningen, zullen ze samen het gesprek aangaan hierover. Vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, zal de huisarts of praktijkondersteuner samen met de patiënt bekijken vanuit welke domeinen er ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Deze medewerkers vanuit de verschillende domeinen zijn een aantal uren per week aanwezig in de huisartsenpraktijken waar zij gesprekken met patiënten kunnen voeren. Zij kennen de voorzieningen en initiatieven in het dorp of de gemeente. Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan bijvoorbeeld verwezen worden naar een ontmoetingsplek, lotgenotencontact, schuldhulpverlening, groepscursussen, maatjesprojecten of mantelzorgondersteuning. Door de inzet van voorzieningen vanuit het sociaal domein hopen we het welzijn van patiënten te vergroten en hierdoor ook een positievere gezondheid. Na één jaar zullen de resultaten van de pilot geëvalueerd worden.

Workshops Vitaal Thuis

De behandelaren van Vitaal Thuis verzorgen praktische en direct toepasbare cursussen rondom
verschillende gezondheidsthema’s. Omdat deze cursussen een bijdrage kunnen leveren aan de
gezondheid van uw patiënten, sturen we u meer informatie hierover.
De behandelaren van Vitaal Thuis, onderdeel van Stichting Land van Horne, bieden behandeling en begeleiding aan ouderen en mensen met een chronische aandoening die nog thuis wonen. Met als doel om hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Daarnaast bieden de behandelaren praktische en direct toepasbare cursussen aan rondom verschillende gezondheidsthema’s, waarmee ouderen hun mentale en fysieke veerkracht kunnen vergroten.
Cursusaanbod
• Cursus Vitaal met dementie – gratis deelname
Aanvangsdatums: dinsdag 10 mei, dinsdag 30 augustus, dinsdag 1 november
• Cursus Gezond ouder worden – gratis deelname
Aanvangsdatums: woensdag 11 mei, woensdag 2 november
• Training bij reuma en artrose – meestal vergoed door de zorgverzekeraar
Start in het najaar. De datum is nog niet bekend.
Op www.landvanhorne.nl/cursussen vindt u meer informatie over de cursussen.
Deelname is kosteloos. Dankzij de inzet van de behandelaren, subsidies en vergoeding via de basisverzekering is deelname aan een cursus gratis. De cursussen kunnen gevolgd worden vanuit een persoonlijke motivatie of omwille van een naaste.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.landvanhorne.nl/cursussen.

Wilt u meer informatie over de cursussen? Of wilt u graag promotiemateriaal ontvangen? Neem dan contact op via 088 987 85 00 of mail naar vitaalthuis@landvanhorne.nl .

Wandeling Thema Dementie

Wandelgroep in Leudal voor mantelzorgers van mensen met dementie. Eens per maand wordt er gewandeld vanuit wisselende startlocaties in Leudal. Dit is een fijne manier om mensen te ontmoeten die te maken hebben met dementie.
Tijdens de wandelingen worden vaak waardevolle contacten gelegd.
De wandelingen zijn afwisselend op woensdag en vrijdag. Met het wisselen van
startlocatie en dag hopen we zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen
om eens mee te gaan. Na elke wandeling is er de gelegenheid om nog samen na te
praten in een café/restaurant.

Voor wie: mantelzorgers van mensen met dementie uit de gemeente Leudal. Indien
mogelijk en wenselijk wandelt een familielid gezellig mee.
Wat: wandelgroep
Wanneer: Wandelen: van 10.30 uur tot maximaal 11.30 uur (route afhankelijk van mogelijkheden van de deelnemers). Koffiedrinken: rond 11.30 uur tot 12.30 uur
Informatie: Heeft u vragen of wilt u informatie neem gerust contact op met Maria van
der Ven. Via mail: mariavanderven47@gmail.com of telefonisch op nummer 06 23957925.

Vakantie
De praktijk is gesloten van maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 12 augustus 2022. Praktijkhervatting op maandag 15 augustus 2022.

Tijdens onze vakantie wordt er waargenomen door:
Huisartsenpraktijk Diederen
Daalakkerstraat 24
6085 BP Horn
Telefoonnummer: 0475-581 345
www.huisartsenpraktijkdiederen.nl

In de avond, nacht en weekenden kunt u terecht bij de centrale huisartsenpost in Roermond.

OPGELET: Tijdens de vakantie van onze collega’s van Huisartsenpraktijk Diederen (15 augustus t/m 2 september) is het bij ons extra druk, en andersom ook. We danken u alvast van te voren voor uw begrip hiervoor.

Vaccinatie bewijs

Bent u gevaccineerd buiten de praktijk? Ga dan naar www.CoronaCheck.nl of bel de Rijksoverheid op 0247247247. Dan kunnen wij u niet verder helpen.

Bent u volledig gevaccineerd bij ons in de praktijk? Kijk dan ook op www.CoronaCheck.nl of bel 0800-1351.

Heeft u dit al geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Mogelijk kunnen we helpen.

Download de bijlage en stuur het per mail naar huisartsenpraktijkcoeneheetkamp@zorgmail.nl. Klik hier om de bijlage te openen.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe per mail.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Corona vaccinatie
Als u vragen heeft vragen we u het RIVM te bellen met vragen in plaats van de praktijk. Telefoonnummer: 0800-1351. Hopend op uw begrip. 

Voor meer informatie kijk op:

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-wil-meer-weten-over-prikken-tegen-corona

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-krijg-prik-tegen-corona