Praktijkinfo

Huisartsen

Mevrouw Sarah Coene, huisarts, is praktijkhouder en sinds 2005 werkzaam in de praktijk. Mevrouw Coene werkt op maandag, dinsdag en vrijdag ochtend en donderdag de gehele dag.

Mevrouw Anouk Heetkamp, huisarts, is praktijkhouder en sinds 2017 werkzaam in de praktijk. Mevrouw Heetkamp werkt op maandag, dinsdag en woensdag.

Naast het regulier huisartsenspreekuur kunt u bij onze huisartsen, Sarah Coene en Anouk Heetkamp,  terecht voor reizigersadvisering, het plaatsen van spiraaltjes, kleine ingrepen en rijbewijskeuringen. Wij doen geen andere keuringen. Hiervoor kunt u eventueel terecht bij Meditel in Roermond.

De consult tijd is 10 minuten. Dit is bedoeld voor een persoon met een klacht. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken of denkt voor een afspraak meer tijd nodig te hebben, kunt u dat bij de assistente kenbaar maken.

Doktersassistentes

In de praktijk werken vier doktersassistentes, Kaïya Timmermans, Nicole Niessen, Mieke Geenen en Amy Jussen.

De doktersassistentes zijn opgeleid om een praktijk mede te organiseren, adviezen te geven bij veel voorkomende medische vragen en medische handelingen te verrichten. Dit enkel na of in overleg met de huisarts.

Als u de praktijk belt krijgt u hen als eerste te spreken. Zij zullen u enkele vragen stellen om samen met u te kijken wanneer en door wie u het best en snelst geholpen kan worden. Ze zijn hiervoor opgeleid en hebben de opdracht om dit te doen. Om onnodige wachttijden te voorkomen vragen wij u om hieraan mee te werken.

Praktijkondersteuners

Er zijn vier praktijkondersteuners in de praktijk werkzaam.

Mieke Schmits en Britt Maessen-Hartsuiker zijn praktijkondersteuners somatiek en ouderenzorg. Zij hebben eigen spreekuren waar zij diabetes, hart en vaatziekten, astma en COPD opvolgen en behandelen. Verder doen zij huisbezoeken in het kader chronische ziektes, ouderenzorg en palliatieve zorg. Dit alles in nauw overleg met de huisartsen.

Marianne van der Vegt werkt als praktijkondersteuner GGZ. Marianne werkt gedetacheerd vanuit MetGGZ. Zij heeft op dinsdag een hele dag spreekuur en donderdag middag telefonisch spreekuur. Dit voor mensen die psychische en/of sociale ondersteuning kunnen gebruiken.

Denise Derks is werkzaam als praktijkmanager binnen onze huisartsenpraktijk. De praktijkmanager ontlast de huisartsen in de praktijkvoering, zodat zij zich meer kunnen richten op de patiëntenzorg.

Dietiste

Op donderdag middag heeft dietiste Evelien Vogels van Praktijk Dieet en Leef spreekuur in de praktijk.