Praktijkinfo

Huisartsen

Mevrouw Sarah Coene, huisarts, is praktijkhouder en sinds 2005 werkzaam in de praktijk. Mevrouw Coene werkt iedere werkdag in de ochtend en op donderdag de gehele dag.

Mevrouw Anouk Heetkamp, huisarts, is praktijkhouder en sinds 2017 werkzaam in de praktijk. Mevrouw Heetkamp werkt op maandag, dinsdag en woensdag.

Naast het regulier huisartsenspreekuur kunt u bij onze huisartsen, Sarah Coene en Anouk Heetkamp,  terecht voor reizigersadvisering, het plaatsen van spiraaltjes, kleine ingrepen en rijbewijskeuringen. Wij doen geen andere keuringen. Hiervoor kunt u eventueel terecht bij Meditel in Roermond.

De consulttijd is 10 minuten. Dit is bedoeld voor een persoon met een klacht. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken of denkt voor een afspraak meer tijd nodig te hebben, kunt u dat bij de assistente kenbaar maken.

Doktersassistentes

In de praktijk werken vier doktersassistentes, Kaïya Timmermans, Nicole Niessen, Mieke Geenen en Margo van Melick.

De doktersassistentes zijn opgeleid om een praktijk mede te organiseren, adviezen te geven bij veel voorkomende medische vragen en medische handelingen te verrichten. Dit enkel na of in overleg met de huisarts.

Als u de praktijk belt krijgt u hen als eerste te spreken. Zij zullen u enkele vragen stellen om samen met u te kijken wanneer en door wie u het best en snelst geholpen kan worden. Ze zijn hiervoor opgeleid en hebben de opdracht om dit te doen. Om onnodige wachttijden te voorkomen vragen wij u om hieraan mee te werken.

Praktijkondersteuners

Er zijn vier praktijkondersteuners in de praktijk werkzaam.

Mieke Schmits en Britt Maessen-Hartsuiker zijn praktijkondersteuners somatiek en ouderenzorg. Zij hebben eigen spreekuren waar zij diabetes, hart en vaatziekten, astma en COPD opvolgen en behandelen. Verder doen zij huisbezoeken in het kader chronische ziektes, ouderenzorg en palliatieve zorg. Dit alles in nauw overleg met de huisartsen.

Marianne van der Vegt werkt als praktijkondersteuner GGZ. Marianne werkt gedetacheerd vanuit MetGGZ. Zij heeft op dinsdag een hele dag spreekuur en donderdagmiddag telefonisch spreekuur. Dit voor mensen die psychische en/of sociale ondersteuning kunnen gebruiken.

Denise Derks is werkzaam als praktijkmanager binnen onze huisartsenpraktijk. De praktijkmanager ontlast de huisartsen in de praktijkvoering, zodat zij zich meer kunnen richten op de patiëntenzorg.

Diëtiste

Op donderdagmiddag heeft diëtiste Evelien Vogels van Praktijk Dieet en Leef spreekuur in de praktijk.

Welzijn: Start Welzijn op Recept in gemeente Leudal: Positieve kijk op gezondheid

Huisartsen zien regelmatig patiënten die klachten hebben waar niet enkel een medische oorzaak onder ligt. De klachten worden dan mede veroorzaakt door problemen in het leven van alledag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, relatiespanningen, financiële zorgen, een zieke partner of eenzaamheid. Deze problemen kunnen voor lichamelijke klachten zorgen zoals vermoeidheid of hoofdpijn maar ook voor somberheid, stress of angstklachten. In deze gevallen is het meestal niet nodig om medicijnen te slikken of een verwijzing te krijgen naar psychologische zorg. Vaak kan iemand beter geholpen worden in het zogenoemde ‘sociale domein’.

Daarom zijn wij sinds april 2022 een pilot in samenwerking met Synthese (Welzijn), het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin, gemeente Leudal, CZ en Meditta begonnen. Wanneer patiënten zich melden bij de huisarts met klachten die mogelijk mede veroorzaakt worden door onderliggende zorgen of spanningen, zullen ze samen het gesprek aangaan hierover. Vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, zal de huisarts of praktijkondersteuner samen met de patiënt bekijken vanuit welke domeinen er ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Deze medewerkers vanuit de verschillende domeinen zijn een aantal uren per week aanwezig in de huisartsenpraktijken waar zij gesprekken met patiënten kunnen voeren. Zij kennen de voorzieningen en initiatieven in het dorp of de gemeente. Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan bijvoorbeeld verwezen worden naar een ontmoetingsplek, lotgenotencontact, schuldhulpverlening, groepscursussen, maatjesprojecten of mantelzorgondersteuning. Door de inzet van voorzieningen vanuit het sociaal domein hopen we het welzijn van patiënten te vergroten en hierdoor ook een positievere gezondheid. Na één jaar zullen de resultaten van de pilot geëvalueerd worden.